ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
18
45
2
อบ.3
16
15
31
2
รวม อบ.
43
33
76
4
ป.1
23
27
50
2
ป.2
27
22
49
2
ป.3
21
25
46
2
ป.4
24
16
40
2
ป.5
17
18
35
2
ป.6
17
24
41
2
รวมประถม
129
132
261
12
ม.1
22
19
41
2
ม.2
20
22
42
2
ม.3
26
11
37
1
รวมมัธยมต้น
68
52
120
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
240
217
457
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...