ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
9
6
15
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
25
20
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
26
60
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...