ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกตาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
8
15
23
1
รวม อบ.
21
27
48
2
ป.1
20
17
37
2
ป.2
22
14
36
2
ป.3
12
16
28
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
17
17
34
1
รวมประถม
99
92
191
8
ม.1
14
12
26
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
18
12
30
1
รวมมัธยมต้น
44
35
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
154
318
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...