ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
13
31
1
อบ.3
21
22
43
1
รวม อบ.
39
35
74
2
ป.1
15
20
35
1
ป.2
26
15
41
2
ป.3
15
28
43
2
ป.4
12
16
28
1
ป.5
26
25
51
2
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
103
119
222
9
ม.1
10
11
21
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
10
14
24
1
รวมมัธยมต้น
36
37
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
191
369
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...