ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแซรไปร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
13
18
31
1
รวม อบ.
24
32
56
2
ป.1
26
12
38
1
ป.2
16
18
34
1
ป.3
21
20
41
1
ป.4
15
21
36
1
ป.5
22
15
37
1
ป.6
8
19
27
1
รวมประถม
108
105
213
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
137
269
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...