ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละลม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
16
37
2
อบ.3
23
27
50
2
รวม อบ.
44
43
87
4
ป.1
28
25
53
2
ป.2
29
29
58
2
ป.3
25
17
42
2
ป.4
30
26
56
2
ป.5
26
19
45
2
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
156
128
284
11
ม.1
12
9
21
1
ม.2
16
3
19
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
37
24
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
237
195
432
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...