ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
14
30
1
ม.2
10
15
25
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
40
41
81
3
ม.4
2
16
18
1
ม.5
4
8
12
1
ม.6
8
13
21
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
37
51
3
รวมทั้งหมด
54
78
132
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...