ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
33
63
3
ม.2
56
46
102
3
ม.3
36
51
87
3
รวมมัธยมต้น
122
130
252
9
ม.4
25
29
54
2
ม.5
20
29
49
2
ม.6
16
16
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
4
7
11
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
81
146
7
รวมทั้งหมด
187
211
398
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...