ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
33
74
3
ม.2
36
29
65
3
ม.3
36
29
65
4
รวมมัธยมต้น
113
91
204
10
ม.4
39
28
67
3
ม.5
30
26
56
3
ม.6
25
32
57
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
94
86
180
9
รวมทั้งหมด
207
177
384
19
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...