ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
16
37
2
ม.2
24
17
41
2
ม.3
27
5
32
2
รวมมัธยมต้น
72
38
110
6
ม.4
21
29
50
2
ม.5
17
21
38
2
ม.6
8
10
18
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
60
106
6
รวมทั้งหมด
118
98
216
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...