ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
28
60
3
อบ.2
41
42
83
4
อบ.3
62
59
121
4
รวม อบ.
135
129
264
11
ป.1
99
83
182
8
ป.2
108
112
220
8
ป.3
138
135
273
8
ป.4
147
99
246
9
ป.5
162
137
299
9
ป.6
122
145
267
9
รวมประถม
776
711
1,487
51
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
911
840
1,751
62
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...