ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
19
51
3
อบ.2
41
40
81
4
อบ.3
46
47
93
4
รวม อบ.
119
106
225
11
ป.1
91
91
182
8
ป.2
100
82
182
8
ป.3
106
114
220
8
ป.4
142
139
281
9
ป.5
154
99
253
9
ป.6
167
135
302
9
รวมประถม
760
660
1,420
51
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
879
766
1,645
62
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...