ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
55
49
104
6
ม.1
15
13
28
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
5
12
17
1
รวมมัธยมต้น
29
31
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
92
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...