ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
249
360
609
15
ม.2
269
331
600
15
ม.3
254
355
609
15
รวมมัธยมต้น
772
1,046
1,818
45
ม.4
281
443
724
18
ม.5
291
392
683
18
ม.6
257
406
663
18
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
829
1,241
2,070
54
รวมทั้งหมด
1,601
2,287
3,888
99
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...