ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
218
327
545
15
ม.2
246
302
548
15
ม.3
244
338
582
15
รวมมัธยมต้น
708
967
1,675
45
ม.4
201
443
644
18
ม.5
204
419
623
18
ม.6
173
451
624
18
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
578
1,313
1,891
54
รวมทั้งหมด
1,286
2,280
3,566
99
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...