ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
70
74
144
4
ม.2
63
79
142
5
ม.3
74
97
171
5
รวมมัธยมต้น
207
250
457
14
ม.4
45
89
134
5
ม.5
32
89
121
4
ม.6
39
82
121
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
116
260
376
13
รวมทั้งหมด
323
510
833
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...