ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
191
153
344
9
ม.2
185
208
393
10
ม.3
175
173
348
10
รวมมัธยมต้น
551
534
1,085
29
ม.4
90
152
242
7
ม.5
63
103
166
5
ม.6
83
124
207
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
236
379
615
19
รวมทั้งหมด
787
913
1,700
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...