ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
174
164
338
10
ม.2
155
164
319
10
ม.3
212
164
376
10
รวมมัธยมต้น
541
492
1,033
30
ม.4
130
206
336
10
ม.5
121
152
273
9
ม.6
91
147
238
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
342
505
847
26
รวมทั้งหมด
883
997
1,880
56
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...