ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
153
148
301
10
ม.2
192
152
344
9
ม.3
200
207
407
10
รวมมัธยมต้น
545
507
1,052
29
ม.4
121
151
272
9
ม.5
89
146
235
7
ม.6
72
112
184
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
282
409
691
21
รวมทั้งหมด
827
916
1,743
50
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...