ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
181
202
383
10
ม.2
193
188
381
10
ม.3
178
171
349
9
รวมมัธยมต้น
552
561
1,113
29
ม.4
61
109
170
7
ม.5
131
152
283
7
ม.6
71
144
215
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
263
405
668
19
รวมทั้งหมด
815
966
1,781
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...