ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
42
70
2
ม.2
30
39
69
2
ม.3
22
28
50
2
รวมมัธยมต้น
80
109
189
6
ม.4
9
13
22
1
ม.5
14
27
41
1
ม.6
8
22
30
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
62
93
3
รวมทั้งหมด
111
171
282
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...