ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองขอนวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
22
33
1
ม.2
19
23
42
2
ม.3
34
24
58
2
รวมมัธยมต้น
64
69
133
5
ม.4
13
8
21
1
ม.5
18
23
41
1
ม.6
14
10
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
45
41
86
3
รวมทั้งหมด
109
110
219
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...