ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
21
44
2
ม.2
27
33
60
4
ม.3
25
32
57
4
รวมมัธยมต้น
75
86
161
10
ม.4
10
13
23
1
ม.5
5
20
25
2
ม.6
5
15
20
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
48
68
6
รวมทั้งหมด
95
134
229
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...