ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
22
46
2
ม.2
23
29
52
2
ม.3
17
22
39
2
รวมมัธยมต้น
64
73
137
6
ม.4
28
50
78
3
ม.5
38
43
81
3
ม.6
21
61
82
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
154
241
9
รวมทั้งหมด
151
227
378
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...