ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
181
228
409
11
ม.2
169
222
391
11
ม.3
111
232
343
10
รวมมัธยมต้น
461
682
1,143
32
ม.4
120
251
371
10
ม.5
100
190
290
9
ม.6
82
177
259
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
302
618
920
28
รวมทั้งหมด
763
1,300
2,063
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...