ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
56
104
3
ม.2
63
74
137
4
ม.3
41
74
115
3
รวมมัธยมต้น
152
204
356
10
ม.4
41
77
118
3
ม.5
23
55
78
3
ม.6
47
66
113
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
111
198
309
10
รวมทั้งหมด
263
402
665
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...