ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
60
131
4
ม.2
51
62
113
4
ม.3
60
65
125
4
รวมมัธยมต้น
182
187
369
12
ม.4
25
47
72
3
ม.5
14
47
61
2
ม.6
11
50
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
144
194
7
รวมทั้งหมด
232
331
563
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...