ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหธาตุศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
13
38
1
ม.2
26
17
43
1
ม.3
16
13
29
1
รวมมัธยมต้น
67
43
110
3
ม.4
12
16
28
1
ม.5
9
11
20
1
ม.6
14
16
30
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
43
78
3
รวมทั้งหมด
102
86
188
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...