ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
13
24
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
16
9
25
1
รวมมัธยมต้น
35
30
65
3
ม.4
13
14
27
1
ม.5
15
18
33
1
ม.6
5
9
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
41
74
3
รวมทั้งหมด
68
71
139
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...