ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
16
28
1
ม.2
21
11
32
1
ม.3
9
11
20
1
รวมมัธยมต้น
42
38
80
3
ม.4
11
13
24
1
ม.5
8
10
18
1
ม.6
19
16
35
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
39
77
3
รวมทั้งหมด
80
77
157
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...