ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
9
21
1
ม.2
20
11
31
1
ม.3
13
16
29
1
รวมมัธยมต้น
45
36
81
3
ม.4
1
5
6
1
ม.5
7
7
14
1
ม.6
11
8
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
19
20
39
3
รวมทั้งหมด
64
56
120
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...