ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเก่าขามวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
13
32
1
ม.2
22
14
36
1
ม.3
16
16
32
1
รวมมัธยมต้น
57
43
100
3
ม.4
8
14
22
1
ม.5
13
6
19
1
ม.6
9
17
26
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
37
67
3
รวมทั้งหมด
87
80
167
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...