ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
142
148
290
8
ม.2
128
170
298
8
ม.3
108
157
265
8
รวมมัธยมต้น
378
475
853
24
ม.4
74
163
237
8
ม.5
72
149
221
8
ม.6
87
157
244
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
233
469
702
24
รวมทั้งหมด
611
944
1,555
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...