ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเดชอุดม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
258
345
603
15
ม.2
260
385
645
15
ม.3
267
361
628
15
รวมมัธยมต้น
785
1,091
1,876
45
ม.4
199
399
598
15
ม.5
147
428
575
15
ม.6
180
414
594
15
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
526
1,241
1,767
45
รวมทั้งหมด
1,311
2,332
3,643
90
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...