ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาส่วงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
65
74
139
4
ม.2
79
70
149
5
ม.3
65
90
155
5
รวมมัธยมต้น
209
234
443
14
ม.4
29
63
92
3
ม.5
25
60
85
3
ม.6
27
54
81
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
81
177
258
9
รวมทั้งหมด
290
411
701
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...