ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนากระแซงศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
46
94
3
ม.2
47
42
89
3
ม.3
44
43
87
3
รวมมัธยมต้น
139
131
270
9
ม.4
39
45
84
2
ม.5
25
34
59
2
ม.6
21
42
63
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
85
121
206
6
รวมทั้งหมด
224
252
476
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...