ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
60
77
137
4
ม.2
62
64
126
4
ม.3
51
59
110
4
รวมมัธยมต้น
173
200
373
12
ม.4
38
97
135
4
ม.5
63
95
158
4
ม.6
37
75
112
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
138
267
405
12
รวมทั้งหมด
311
467
778
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...