ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
64
58
122
3
ม.2
62
62
124
4
ม.3
60
78
138
4
รวมมัธยมต้น
186
198
384
11
ม.4
49
81
130
3
ม.5
39
51
90
3
ม.6
36
88
124
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
124
220
344
9
รวมทั้งหมด
310
418
728
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...