ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาจะหลวย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
100
150
250
7
ม.2
107
150
257
7
ม.3
109
97
206
7
รวมมัธยมต้น
316
397
713
21
ม.4
69
176
245
7
ม.5
73
154
227
7
ม.6
63
142
205
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
205
472
677
20
รวมทั้งหมด
521
869
1,390
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...