ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงสว่างวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
26
58
2
ม.2
38
27
65
2
ม.3
32
33
65
2
รวมมัธยมต้น
102
86
188
6
ม.4
28
41
69
2
ม.5
25
30
55
2
ม.6
12
34
46
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
105
170
6
รวมทั้งหมด
167
191
358
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...