ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
150
180
330
9
ม.2
137
153
290
8
ม.3
115
170
285
8
รวมมัธยมต้น
402
503
905
25
ม.4
77
191
268
8
ม.5
80
159
239
7
ม.6
69
152
221
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
226
502
728
22
รวมทั้งหมด
628
1,005
1,633
47
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...