ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
61
106
3
ม.2
52
59
111
5
ม.3
64
55
119
5
รวมมัธยมต้น
161
175
336
13
ม.4
15
29
44
2
ม.5
20
28
48
2
ม.6
22
36
58
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
93
150
7
รวมทั้งหมด
218
268
486
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...