ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
143
217
360
8
ม.2
123
168
291
8
ม.3
109
144
253
7
รวมมัธยมต้น
375
529
904
23
ม.4
92
221
313
10
ม.5
77
240
317
11
ม.6
83
199
282
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
252
660
912
30
รวมทั้งหมด
627
1,189
1,816
53
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...