ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
65
63
128
5
ม.2
61
61
122
5
ม.3
55
72
127
5
รวมมัธยมต้น
181
196
377
15
ม.4
29
53
82
3
ม.5
35
62
97
3
ม.6
30
53
83
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
94
168
262
9
รวมทั้งหมด
275
364
639
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...