ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
246
310
556
14
ม.2
219
293
512
13
ม.3
260
330
590
15
รวมมัธยมต้น
725
933
1,658
42
ม.4
147
318
465
12
ม.5
127
271
398
10
ม.6
121
255
376
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
395
844
1,239
31
รวมทั้งหมด
1,120
1,777
2,897
73
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...