ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
44
93
4
ม.2
36
41
77
3
ม.3
33
53
86
3
รวมมัธยมต้น
118
138
256
10
ม.4
28
27
55
2
ม.5
18
37
55
2
ม.6
12
29
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
93
151
6
รวมทั้งหมด
176
231
407
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...