ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
41
83
3
ม.2
41
54
95
3
ม.3
48
41
89
3
รวมมัธยมต้น
131
136
267
9
ม.4
22
38
60
2
ม.5
12
29
41
2
ม.6
13
28
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
95
142
6
รวมทั้งหมด
178
231
409
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...