ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
50
104
3
ม.2
58
68
126
3
ม.3
51
65
116
3
รวมมัธยมต้น
163
183
346
9
ม.4
34
39
73
2
ม.5
23
51
74
2
ม.6
17
38
55
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
74
128
202
6
รวมทั้งหมด
237
311
548
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...