ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
46
40
86
3
ม.2
48
30
78
3
ม.3
36
41
77
3
รวมมัธยมต้น
130
111
241
9
ม.4
31
35
66
2
ม.5
28
23
51
2
ม.6
17
19
36
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
77
153
6
รวมทั้งหมด
206
188
394
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...