ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
26
63
2
ม.2
29
32
61
2
ม.3
30
36
66
2
รวมมัธยมต้น
96
94
190
6
ม.4
23
18
41
2
ม.5
23
20
43
2
ม.6
25
22
47
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
71
60
131
6
รวมทั้งหมด
167
154
321
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...