ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
118
160
278
7
ม.2
138
143
281
7
ม.3
137
123
260
7
รวมมัธยมต้น
393
426
819
21
ม.4
76
147
223
7
ม.5
86
148
234
7
ม.6
73
155
228
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
235
450
685
21
รวมทั้งหมด
628
876
1,504
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...