ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
15
30
1
ม.2
18
18
36
1
ม.3
22
9
31
1
รวมมัธยมต้น
55
42
97
3
ม.4
13
15
28
1
ม.5
7
15
22
1
ม.6
6
8
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
38
64
3
รวมทั้งหมด
81
80
161
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...