ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
35
76
2
ม.2
45
23
68
2
ม.3
38
28
66
3
รวมมัธยมต้น
124
86
210
7
ม.4
27
26
53
2
ม.5
19
20
39
2
ม.6
13
11
24
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
59
57
116
6
รวมทั้งหมด
183
143
326
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...