ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
10
27
2
ม.2
28
28
56
2
ม.3
24
17
41
2
รวมมัธยมต้น
69
55
124
6
ม.4
12
12
24
1
ม.5
4
9
13
1
ม.6
14
14
28
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
35
65
3
รวมทั้งหมด
99
90
189
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...