ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
219
283
502
12
ม.2
174
286
460
12
ม.3
206
299
505
12
รวมมัธยมต้น
599
868
1,467
36
ม.4
181
349
530
13
ม.5
182
284
466
12
ม.6
154
329
483
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
517
962
1,479
37
รวมทั้งหมด
1,116
1,830
2,946
73
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...