ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
229
270
499
12
ม.2
217
282
499
12
ม.3
170
286
456
12
รวมมัธยมต้น
616
838
1,454
36
ม.4
197
347
544
13
ม.5
179
343
522
13
ม.6
177
284
461
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
553
974
1,527
38
รวมทั้งหมด
1,169
1,812
2,981
74
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...